February 18th, 2010

  • batowem

С юбилеем!

Балтська газета «Народна трибуна» є одним з найстаріших в Україні друкованих видань, історія якого бере свій початок з далеких 20 –х років минулого сторіччя. Протягом цього часу не раз змінювались назви газети, її обсяг та кількість номерів, але не змінювалась її суть: вона завжди залишалась народною.

З 18 лютого неспокійного 1920 року почала виходити газета «Вісті Балтського повітового революційного комітету». Хоча це був здебільшого інформаційний вісник, однак він нерідко містив заклики до населення і тим самим виконував дуже важливу на той час інформаційну роль. До того ж, це була перша в Одеській області і одна з перших в Україні місцева – районна газета, з якої й бере свій початок «Народна трибуна». За 1920-1921 роки (до 15 березня 1921 року) вийшло приблизно 108 номерів газети.

Випуску газети в Балті вже у 1920 році сприяло те, що тут ще з дореволюційних часів збереглася непогана друкарня.
Collapse )